Sec4.it
Voor de feiten uit


Onze diensten 

Sec4.it levert security diensten die in verschillende combinaties mogelijk zijn.

Security Awareness Trainingen

On-line training in security bewustzijn. Leer bedreigingen herkennen en hoe te handelen.

Kwetsbaarheden scans

Maakt inzichtelijk waar zwakke punten in het netwerk zitten op basis van bekende kwetsbaarheden.

Vulnerability Management

Krijg grip op kwetsbaarheden op servers, werplekken en infrastructuur componenten.

Next Generation firewalls

Brengt intelligente scheiding aan in netwerken, zowel intern als richting internet.

Next Generation endpoint security

Virussen en kwaadaardige software worden steeds slimmer! Zet de tegenaanval in met de juiste software.

Web Application Testing

Test web-applicaties geautomatiseerd op de aanvalstechnieken die hackers ook gebruiken.

Cloud Visibility and Control

Vanuit één dashboard inzage in al uw cloud systemen, gebruikers en storage groepen. Test uw cloud systemen tegen security standaarden.

Security en Privacy Consultancy

Advies en begeleiding op het gebied van security en privacy. 

Security Officer as a Service

Een gecertificeerde security officer tot uw beschikking die u inzet wanneer het nodig is.

Policy Compliance

Zorg dat systemen blijven voldoen aan uw security policy, nu maar ook in de toekomst.

Data Loss/Leakage Prevention

Data is overal. Beperk de toegang tot de data zelf, waar deze ook staat.

SIEM-oplossingen: Security Information and Event Management

Security monitoring, analyses van gebeurtenissen, audit trails en compliancy status.

Security as a Service: SaaS

Spendeer maximaal tijd aan uw eigen core business en laat de security diensten aan Sec4.it over.


Kennis maken met de feiten? Neem dan direct contact met ons op!